ZŠ Maltézských rytířů

Recitační soutěž

Na naší škole proběhl první ročník recitační soutěže.

Žáci, kteří si báseň či krátkou prózu připravili, prošli nejdříve

třídním kolem. Mnozí poznali na vlastní kůži, co udělá taková tréma.

Ale vedli si všichni statečně. Nejlepší z každé kategorie dostali diplom

a sladkou odměnu. Děkujeme všem účinkujícím za pěkný kulturní zážitek!