ZŠ Maltézských rytířů
Jednou z nejvýznamnějších činností družiny je odpočinek neboli relax. Dejme slovo odborníkům:
„Relaxace je stav, při němž dochází k hlubokému uvolnění a odplavení stresu, odbourání fyzického i psychického napětí. Jednou z potíží, kterou ADHD/ADD přináší, je neschopnost efektivně odpočívat.
Relaxace je tedy výborným prostředkem k odpočinku a regeneraci.
K nejrozšířenějším metodám relaxace patří poslech relaxační hudby,
dechová cvičení, kresba mandal, Jacobsonova progresivní relaxace
či autogenní trénink. V případě ADHD/ADD se osvědčuje spíše řízená
relaxace.“
Z knihy: Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD)
Markéta Čermáková, Hana Papežová, Petra Uhlíková