ZŠ Maltézských rytířů

Rozloučení s betlémem

Než uklidíme náš rozšířený betlém, ráda bych poděkovala

  • především dětem, které brousily, malovaly, lakovaly (a Anežce a Elišce za návrhy postav),
  •  vedení školy za nákup barev, laků, štětců a především pizzy, také za zajištění osvětlení,
  • spolku rodičů za nákup OSB desek a přípravu snídaně při malovacím přespávání,
  • p. u. Kovaříkové za pomoc ve chvílích, kdy nám to zrovna moc nešlo,
  • p. u. Kittrellovi za přesuny stáje a figur,
  • místním farníkům, kteří sbírali naše opakovaně padající postavy,
  • p. Trunečkové za řízečky
  • a hlavně mému manželovi a to nejen za vyřezání postav, přívážení desek, ale především za úžasnou podporu a trpělivost.