ZŠ Maltézských rytířů

Co se děje?

Bozkov 2019

žáci na louce

Opět jsme poznávali, jak je příroda velkým učitelem. Od pondělí do pátku jsme nachodili celkem přes 50 km. Viděli jsme muzeum architektury v přírodě, ochladili se v dolomitových jeskyních a několikrát v řece. Prohlédli jsme si místní kostel, vyšlápli na…
Číst více

Confirmatio

Jednou ze sedmi svátostí katolické církve je svátost „confirmatio“, tedy biřmování.  Znamená to „utvrzení“. Křesťan dostává od Boha pečeť daru Ducha Svatého. Měli jsme tu čest být svědky této slavnosti i v naší škole. Pan biskup V. Malý přijel do…
Číst více

Třídní výlet na ISS

Ve čtvrtek byla 8. třída na třídním výletě. Konečný cíl zůstal pro všechny překvapením až do poslední chvíle. Žáci měli zadáno pouze místo a čas, kam mají dojít, trasu navrhovali sami. Sami si také připravili a v naší počítačové učebně…
Číst více