ZŠ Maltézských rytířů

Kroužky

Sbor

Školní sbor vedený p. uč. Harigelovou se schází každý čtvrtek. Učíme se písně, které následně zpíváme v kostele při školních mších, či na dalších vystoupeních, např. Noci kostelů.