ZŠ Maltézských rytířů

O škole

Zápis do 1. ročníku

Děti k zápisu

Vážení rodiče, MŠMT doporučuje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,  upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Více Vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi bude zápis probíhat s využitím distančních nástrojů. Doporučujeme zájemcům, …
Číst více

Platby

Školné Školné činí 300 Kč, za druhého sourozence 200 Kč, za třetího 100 Kč na dítě měsíčně. Je možné požádat o slevu. Výše školného může být pro další školní rok upravena rozhodnutím ředitelky školy. Školné se platí do 25. dne…
Číst více

Profil školy

Jsme církevní školou, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů. Přijímáme děti z věřících i nevěřících rodin, důležitý je jejich kladný vztah ke křesťanským hodnotám. Naše osnovy splňují požadavky ministerstva školství stejně jako osnovy státních škol. Vyučování navíc obsahuje informace…
Číst více

Školné

Školné činí 300 Kč, za druhého sourozence 200 Kč, za třetího 100 Kč na dítě měsíčně. Je možné požádat o slevu. Výše školného může být pro další školní rok upravena rozhodnutím ředitelky školy. Školné se platí do 25. dne příslušného…
Číst více

Ochrana osobních údajů

GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679) Dovolujeme si vás informovat o tom, jak ZŠ Maltézských rytířů zpracovává vaše osobní údaje. INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních…
Číst více