ZŠ Maltézských rytířů

Scénografie

Pracovní činnosti v páté třídě se v posledních dnech

nesly v duchu scénografie. Žáci se pokoušeli vytvořit

kulisy a scénu k vybraným filmům a pohádkám.

Například k filmům Tajný život mazlíčků, Na vlásku, Čertí brko.

Tato prostorová práce je dost zaujala a když byly scény hotovy,

museli své scény před třídou prezentovat.