ZŠ Maltézských rytířů

Sestry Matky Terezy

Misionářky Lásky – to jsou  sestry Matky Terezy, které nám přišly

podat svědectví o tom, že jsou zde, připravené pomáhat těm nejchudším.

P. Martin Chleborád dvě z nich přivedl k nám do školy na besedu.

Připravil si pro nás prezentaci o tom, jak se žije v Indii, ve velké metropoli

Kalkatě, kde ti nejchudší žijí ve slumech, kde se potýkají s bídou, špatnou hygienou

a nemocemi. Děti nechodí do školy, často pracují a pomáhají rodičům.

Sestry Matky Terezy působí právě tam, kde je potřeba pomoci

těm nejpotřebnějším. Besedy se zúčastnili jak děti prvního, tak i druhého

stupně. Žáky vyprávění velice zaujalo.