ZŠ Maltézských rytířů

Setkání s vlaky

V pátek jsme se v přírodě uprostřed křivoklátských lesů

setkali s vlaky minulými. Muzeum v Lužné u Rakovníka nás

seznámilo s tím, jak vypadaly parní lokomotivy a historické vlaky,

jaké byly kdysi jízdenky, různá zařízení pro provoz, ap.

Počasí nám vyšlo, měli jsme radost z příjemného i užitečného výletu.

prohlídka vlaku
žáci nastupují do vlaku
vlak
děti se vezou vláčkem