ZŠ Maltézských rytířů

Škola v přírodě

Pobyt v Bozkově u Semil nám opět přinesl nové zážitky, poznatky i zkušenosti.

Navštívili jsme Železný Brod, Semily, sklárnu i elektrárnu, prošli  Riegrovou  stezkou,

údolím Vošmendy, došlapali jsme až na zříceninu, soutěžili, zkusili vodu v potoce,

jezdili vláčkem, ale hlavně jsme hodně chodili. Někteří byli  na mši v místním kostele.

Počasí nám letos opravdu přálo. Teplo bylo tak akorát.

Večer se opékaly  buřty  a na závěr pobytu jsme měli  vyhodnocení a karneval.