ZŠ Maltézských rytířů

Školní karneval

V jeden únorový den se ve škole procházely různé masky. Zahlédli jsme víly, princezny, kovboje, vojáky, doktory, vodníky, jednorožce a mnohé další bytosti. Byly zde také různobarevné pastelky, 

a to naši žáci ze 7. a 8. třídy, kteří tuto akci pro menší žáky připravili. Počínali si na výbornou.

Připravili si různá stanoviště s úkoly, které děti plnily. Děkujeme jim za skvělé zorganizování programu, který vymysleli pod vedením paní učitelky Salátové. Na závěr karnevalu si všichni ohromně zatančili.