ZŠ Maltézských rytířů

Sládečkovo muzeum

Čtvrťáci  se byli podívat na výstavu v muzeu. Nejdříve viděli expozici o netopýrech.

Naše Rozárka nám udělala svou „přednášku“ o těchto létajících savcích a děti se na různé věci doptávaly.

Mnohé zajímavosti jsme vyčetli z nástěnných tabulí. Poté nás paní zavedla do stálé expozice.

Vyprávěla o pravěkých nálezech v okolí Kladna. Žáky hodně zaujala vosková tabule, podobná jako ta,

na kterou kdysi dávno ve škole na Budči psal svatý Václav. Též si už budeme pamatovat, co je na

dvoukoruně (Gombík). Viděli jsme i vývoj hračky s názvem Igráček. Podivili jsme se, že ve formě Igráčka

můžeme spatřit i takové osobnosti jako byl T. G. Masaryk , nebo Otec vlasti, Karel IV. Nakonec jsme si s

Igráčekem  trochu zahráli.