ZŠ Maltézských rytířů

Archiv štítku: 9. třída

Chemický pokus

Deváťáci měli možnost poznat, jak reakcí karbidu vápníku s vodou vzniká hydroxid vápenatý a taky acetylen (ethyn), což vyjadřuje chemická rovnice: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Měli možnost vidět i to, že voda není vždycky prvkem, jenž uhasí oheň. V tomto případě…
Číst více