ZŠ Maltézských rytířů

Archiv štítku: 5. třída

Abstrakce

V listopadu jsme si s pátou třídou hráli v hodinách VV s geometrickými tvary a abstrakcí. Dále jsme vyzkoušeli, jak krásné květiny lze vykouzlit pomocí papírových ruliček. Dětem se velice vydařili také lvi hrající všemi barvami.

Alpiq

Viděli jsme, jak se vyrábí elektřina v elektrárně Alpiq Generation v Kladně. Na exkurzi jsme byli provedeni nejvýznamnějšími místy s odborným výkladem a na konec jsme byli pozváni na vydatný oběd v místní jídelně. Děti dostaly dárky. Děkujeme paní Havlové…
Číst více

Políčko

Sluníčko a teplo přispělo k tomu, že jsme v pracovních činnostech mohli sázet. Nejdříve bylo potřeba upravit políčko. Vyházet kameny, dřívka i železný materiál, který žáci nazvali “ vykopávky“. Poté jsme se snažili vytrhat plevel a nakonec zasadili naše bylinky, jež máme…
Číst více