ZŠ Maltézských rytířů

Sv. Václav

Děti ze sedmé a osmé třídy si připravily program pro své mladší spolužáky a děti ze školky. Pokud máte chvilku, pojďte s námi navštívit našeho patrona sv. Václava.

Na první zastávce jsme potkali sv. Ludmilu. Četla nám, stejně jako svému vnoučkovi, z Bible a to příběh o Noemovi. Byl jako živý a potřeboval sehnat všechna ta zvířátka…

Na druhém stanovišti jsme pomáhali hradním dámám se stavbou kostelů.

Ještěže jsme potkali dva převozníky, jinak bychom se přes vodu nedostali.

Vesničanům chodilo na obilí mlsné prase. Huráááááá na něj!

Sv. Václav pomáhal žít obilí a lisovat mešní víno. I my jsme přiložili ruce k dílu. A sklizeň bylo hojná. Podívejte se!

Cesta vedla lesem plným bažin. Naštěstí nám poradili místní dřevorubci.

A potkali jsme i trochu historie. Už víme, na jaké minci je sv. Václav, kdo je autorem sochy na Václavském náměstí a kteří světci ho doprovázejí. Každý z nás dostal praporec s přemyslovským znakem.

A pak nás čekala audience u knížete, při které zpoza stromu vyrazil lupič, který sv. Václavovi ukradl truhlici. Vyrazili jsme za ním….a skončil tam, kde měl. A odměna byla nejen sladká…

…ale i voňavá. Čerstvý chléb přímo od Václava:).

A na závěr ještě Ludmila ve svém voze, která jede navštívit knížete Václava.