ZŠ Maltézských rytířů

Svatá Helena v Banátu

Někteří žáci naší školy mají v tyto dny možnost poznávat zajímavý kraj jižního Banátu v Rumunsku.

Cesta do obce Svatá Helena byla delší, ale všichni ji dobře zvládli. Přijeli na oběd, který jim připravili u

Pecků. Byli na mši  v katolickém kostele, kdo  chtěl, mohl jít  do kostela baptistického.

Ve Svaté Heleně byli první obyvatele většinou evangelíci.

Nyní zde žijí většinou katolíci, ale taky baptisté. Ti založili svůj sbor v roce 1923.

V obci žije 507 obyvatel a většinu tvoří Češi. Živí se převážně zemědělstvím.

Naši výletníci jsou v pořádku. Stihli vidět i krásnou vyhlídku na stranu Srbska.

Posvačili domácí kozí sýry a rajčata a večer byl  tanec. Je o ně dobře postaráno.