ZŠ Maltézských rytířů

Svatý Václav – dokončení

Zvířátka nás provedla hlubokým lesem.

Páté stanoviště
Páté stanoviště

Páté stanoviště

Písaři nám ukázali kroniky i deníky. Mohli jsme si zkusit psát brkem. Jako předlohu jsme měli různé druhy písma.

Šesté stanoviště
Šesté stanoviště
Šesté stanoviště
Šesté stanoviště

Z dálky jsme slyšeli zvuk trubky. Ozývaly se tóny svatováclavského chorálu.

Sedmé stanoviště

Ten jsme si za malou chvíli společně se sborem zazpívali.

Sedmé stanoviště
Sedmé stanoviště

Ke knížeti nás uvedl jeho osobní zbrojnoš.

U knížete
U knížete

Donesli jsme ztracenou mapu.

U knížete

Zbrojnoš pomocí ní určil místo úkrytu lapků. Šli jsme s ním hledat ztracený klíč. Cestou nám vyprávěl, co zažil se svým knížetem na bojišti s knížetem Radslavem.

Nalezli jsme klíč.


Nalezení klíče

Klíč jsme donesli knížeti. Za naši službu nás obdaroval nejen hroznovým vínem.

U knížete
U knížete
U knížete

V tomto školním roce se loučíme a těšíme se na další shledání…

U knížete