ZŠ Maltézských rytířů

Terezie z Lisieux

Prvního října slaví celá církev svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře.

Úkolem třetí třídy je nyní v říjnu seznámit se se svatou Terezií, připravit nástěnku a chodit prezentovat vše, co o ní ví  ostatním třídám. Terezka chtěla být malá, nenápadná, pokorná, pomáhat druhým, napravovat hříšné, chránit kněze.

V 15. letech vstoupila do kláštera bosých  karmelitánů. Zemřela mladá  na tuberkulózu.

„Pokládejme se za malé duše, jen  tak nás Bůh podepře a podá nám pomocnou ruku. V tom je naše svátost.“