ZŠ Maltézských rytířů

Třídní výlet na ISS

Ve čtvrtek byla 8. třída na třídním výletě. Konečný cíl zůstal pro všechny překvapením až do poslední chvíle.

Žáci měli zadáno pouze místo a čas, kam mají dojít, trasu navrhovali sami. Sami si také připravili a v naší počítačové učebně vytiskli mapy pochodu. Vybraní lesní vůdcové nás pak podle těchto map vedli, ve vedení se střídali.

První lesní vůdce nás dovedl k tomuto jezírku:

Pak následoval delší úsek po lesních cestách. Na ten se bylo nutno řádně připravit.

Druhý lesní vůdce (na obrázku) právě promýšlí, kudy od jezera půjdeme.

 

Zde je zachycena naše cesta lesem.

 

Pak čekalo žáky překvapení – virtuální realita. Dostali za úkol opravit poškozenou ISS.

Na úvodním obrázku je zachycen snímek z kamery našeho astonauta Štěpána K., který ve skafandu opustil ISS, aby mohl opravit poškozený modul. Jaký pohled se mu na naši Zemi naskytl, jsme se pokusili přiblížit na tomto obrázku. Se skutečnými pocity (i když jen ve virtuální realitě) se to ale nedá srovnat.