ZŠ Maltézských rytířů

Učivo jako inspirace

Učivo vlastivědy o národním obrození se stalo

nejdříve látkou pro test, jenž žáci poměrně úspěšně zvládli,

a poté inspirací pro výtvarné práce. Dokreslovaná grafika.

Učivo bude rovněž inspirací pro krátké divadelní představení,

které se zatím rodí v hlavě jednoho našeho scénáristy…

Nechme se překvapit!