ZŠ Maltézských rytířů

Úplně obyčejné odpoledne

Řekla jsem dětem, že budu odpoledne ve škole a pokud by někdo chtěl malovat betlém, má možnost. Po šesté vyučovací hodině se objevili první. Šli jsme do třídy a překvapilo mě, že jsou tam i děti, které zrovna moc nevýtvarničí. Čekali na nápravy. Tak jsme je pozvali i s paní učitelkou. A ony šly. A tak jsme si společně užili vyjímečnou hodinu – procvičovali jsme vyjmenovaná slova, zasmáli se i malovali. Díky všem!