ZŠ Maltézských rytířů

Vánoční besídka

Oslavili jsme blížící se vánoční svátky třídní besídkou.

Na obrázku vidíte detail třídního stromečku, jenž je vyrobený z krabiček.

Žáci si zazpívali koledy, ochutnávali cukroví a rozbalili si dárky

od spolužáků. Zažili taky s prvňáky i druháky zajímavou

besedu o životě zvířat v Africe. A sledovali poutavý Vánoční příběh.