ZŠ Maltézských rytířů

Velikonoce

Ježíš

Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění (srov. Řím 4,25).

Tak zní nejstarší vyznání křesťanské víry. A právě tyto dvě události: Ježíšovu smrt za nás a jeho zmrtvýchvstání, slavíme v těchto dnech.

Letošní oslava bude jiná než ostatní roky. Většina z nás nebude mít možnost účastnit se velikonočních bohoslužeb ani setkat se s širší rodinou a přáteli. Nic by nám však nemělo zabránit radovat se z duchovního poselství Velikonoc.

Rád bych vás v této souvislosti pozval k jedné z částí velkopáteční liturgie, kterou můžeme snadno prožít i doma. Je jí „uctívání kříže“. Mám velmi rád okamžik, kdy věřící na Velký pátek přicházejí – každý se svými problémy, nejistotami i hříchy – před kříž, který se tyčí uprostřed kostela a prokazují mu úctu. Vždy se v té chvíli modlím, aby jim Ukřižovaný dal zakusit, že všechno to těžké, s čím si mnohdy nevědí rady, mohou opravdu odložit u paty kříže a odejít s vědomím, že na to nejsou sami, vždyť on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi… tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily (Iz 53,4-5).

Přeji Vám požehnané prožití velikonočních svátků v jistotě, že nás provází Ten, který překonal hřích i smrt a je s námi až do konce světa!

P. Jan Poříz,
školní kaplan