ZŠ Maltézských rytířů

Vyprávění pamětníka

V úterý 11. 6. devátou třídu navštívil pamětník pan Žemlička, tatínek naší paní zástupkyně. Vyprávěl nám své vzpomínky na konec druhé světové války, na nástup komunismu a na obsazení armádou Varšavské smlouvy v roce 1968.

Dozvěděli jsme se také, jak vypadala Sametová revoluce z pohledu (neobyčejně) obyčejného člověka.

Všechny nás to tak zaujalo, že jsme si hned domluvili pokračování.

žáci 9. třídy