ZŠ Maltézských rytířů

Vyšehraní

V rámci programu Vyšehraní byl pro žáky prvního stupně na Vyšehradě připraven zajímavý program.

Absolvovali jsme zajímavou prohlídku Vyšehradu s paní průvodkyní, která nám o jednotlivých místech něco pověděla.

Potom  jsme zhlédli divadelní představení o Horymírovi a jeho Šemíkovi a o statečném Bivojovi.

Na závěr výletu jsme ve stínu stromů poobědvali. Počasí bylo letní, sluníčka jsem si užili

opravdu dostatečně. Ale naštěstí jsou na Vyšehradě také stromy.