ZŠ Maltézských rytířů

Zábava na ledové ploše

Tato zima není zcela typická. Ani jezírka zatím nezamrzají.

Ale my jsme na ni vyzráli a dopřáli si alespoň ten led na bruslení.

Bruslili zájemci ze všech tříd. Děkuji rodičům, kteří si udělali čas a

pomohli nám při odvozu bruslí, zavazování bruslí,

nebo taky při prvních nejistých krůčcích na ledu.