ZŠ Maltézských rytířů

Zápis do 1. ročníku

Děti k zápisu

Vážení rodiče,

MŠMT doporučuje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,  upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Více

Vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi bude zápis probíhat s využitím distančních nástrojů.

Doporučujeme zájemcům,  aby nám nejpozději do 20.4. poslali vyplněné tiskopisy (viz níže) na emailovou adresu jaroslava.jencikova@gmail.com.

Další informace viz následující odkazy:

Kritéria pro přijetí a podrobnější poučení o zápisu.

Těšíme se na nové prvňáčky.

J. Jenčíková