ZŠ Maltézských rytířů

Zdobení buňky

V pátek 11. 10. zůstali devát’áci na přenocování ve škole. Společné setkání začalo bowlingem, který jsme si všichni užili. Po dvou hodinách už jsme byli docela „ukoulení“, a tak jsme se vydali koupit si večeři a snídani.

Koulelo se, koulelo
Sledujeme, kdo koulí.

Po návratu do školy jsme se posilnili a jali jsme se zdobit buňku. Nebyla to práce jednoduchá, času jsme měli málo. Rozdali jsme si úkoly, kdo co bude psát a kde. Pustili jsme si k tomu oblíbené písničky a mohlo se začít. A čím se to vlastně zdobilo? Naším krásným mateřským jazykem, respektive jsme si všude vypsali nějaké jazykové záludnosti, abychom je měli pořád na očích a opravdu si je zapamatovali. Jedna maminka nám dokonce donesla i něco na posilněnou. Na noc jsme se přesunuli do budovy, kde jsme si ještě zahráli nějaké hry s paní učitelkou Salátovou a pak hajdy na kutě.

-imi, emi, – ami, ale hlavolamy, větrolamy
rodiče, lidičky, koně
zejména zájmena
-mě-, -mně-
es slova
zet slova
Kdybys někdy zapomněl, jak se píše připomněl.
Hlad jsme něměli.