ZŠ Maltézských rytířů

Zpráva zřizovatele o odvolání ředitele

Zřizovatel Základní školy Maltézských rytířů v Kladně, Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství, se rozhodl změnit vedení školy k 1. 6. 2015 a odvolal z pozice ředitele školy P. Cyrila Kubánka.

Chceme využít této příležitosti a poděkovat Otci Cyrilu Kubánkovi a paní Mgr. Romaně Wantochové za mnoho let oddané a úspěšné služby ve funkci ředitele školy a zástupkyně školy.

Zřizovatel a ředitel mohou mít zcela legitimně odlišné názory jak školu vést a to může mít za důsledek odvolání ředitele. Signály i z učitelského sboru, zvláště za poslední měsíce, naznačují, že by bylo dobré učinit změnu ještě před začátkem dalšího školního roku. Aby bylo možno provést co nejdříve náležitá organizační opatření, včetně vyhlášení konkurzu na místo ředitele, je nutné jednat ihned.

České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů cítí jako zřizovatel dlouhodobý závazek k Základní škole Maltézských rytířů v Kladně a toto, pro nás tak nelehké rozhodnutí, je vyjádřením naší odpovědnosti za školu.